Kamil Blažek (FLKŘ)

Kamil Blažek je ztělesněním zapáleného studenta, který využívá svoje časové možnosti na 100%. Pro svoji alma mater doslova dýchá a využívá všech příležitostí, jak se zapojit do jejího chodu. Má za sebou úspěšnou účast v soutěži SVOČ, kde vybojoval třetí místo, a v současnosti se výraznou měrou podílí na zkvalitnění této fakultní události, coby člen organizačního týmu. Činný je i v propagačních aktivitách fakulty. Jeho nasazení a svědomitá práce při obnovování studentského periodika Fakultní revue a při propagaci celé univerzity, např. na veletrzích Gaudeamus, se staly odrazovým můstkem k jeho plnohodnotnému zapojení do Referátu propagace FLKŘ. Vedle toho stíhá být zvídavým posluchačem magisterského studijního programu Bezpečnost společnosti a pomáhá zkvalitňovat studentský život na fakultě.

Zpět na přehled nominací