Žaneta Pěrková (FLKŘ)

Vzhledem k situaci, že nominovaná se během svého studia na FLKŘ aktivně podílí na chodu skupiny OR22, kdy pomáhá v rámci řešení situací za kolektiv. A z oboru Ovládání rizik je jedna z účastníků, která se zúčastní SVOČ a v následujícím roce ji chce rozšířit o bakalářskou práci. Kvůli těmto skutečnostem je Žaneta Pěrková vhodným kandidátem pro Galavečer UTB a přínosem pro FLKŘ.

Zpět na přehled nominací