Marie Brhlíková (FLKŘ)

Aktivní přístup, co se týče skupinového i individuálního doučování studentů FLKŘ z předmětu Matematika I a II, které probíhá pravidelně na půdě fakulty FLKŘ, ve volných hodinách mezi běžným vyučováním, každý pátek. A ve svém volném čase se věnuje pečlivé přípravě na toto doučování. Vzhledem k tomu, jak je již zmiňovaný předmět na naší fakultě pro mnohé studenty problematický, věřím tomu, že slečna Marie Brhlíková je díky této pomoci vhodnou kandidátkou pro Galavečer UTB .

Zpět na přehled nominací