Daniel Vlasák (FLKŘ)

Daniel Vlasák se jako student bakalářského studijního programu Ochrana obyvatelstva v průběhu svého studia snaží propojovat nabyté vědomosti s praxí a naopak studium obohacovat o praktické zkušenosti. Jako dobrovolný hasič se například aktivně účastnil i plánování a následné realizace opatření při výskytu ptačí chřipky v Moravském Krumlově. Byl pověřen koordinací práce hasičů a následně se jako velitel jednoho družstva přímo podílel s pracovníky chemické jednotky na likvidaci ptactva. O své praktické zkušenosti se Daniel Vlasák ochotně dělí s ostatními studenty formou přednášek pro studenty FLKŘ. Aktivně se také zapojuje do spolupráce se Základní a mateřskou školou Čtyřlístek, kde realizoval přednášky o mimořádných událostech a první pomoci.

Zpět na přehled nominací