Bc. Petra Jílková (FLKŘ)

Petra Jílková je studentkou navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnost společnosti na Fakultě logistiky a krizového řízení. Od počátku svého studia se aktivně zajímá o dění na fakultě a pomáhala konsolidaci fakulty. Stala se členkou Akademického senátu UTB a v současném volebním období je předsedkyně Studentské komory AS UTB. Nově je i členkou Rady pro vnitřní hodnocení UTB. Petra Jílková zastupuje studenty na kolegiích děkana i rektora a snaží se pro ně vytvořit nejlepší podmínky. Mnohé její návrhy na zlepšení studentského života a kvality výuky po realizaci zvýšily standard studentského života. Aktivně pomáhá studentům řešit jejich problémy se studiem či v obtížných životních situacích, vždy se jim snaží maximálně pomoci. Její aktivity se neomezují jen na mateřskou fakultu, ale i na ostatní součásti UTB. Kromě univerzitních aktivit se věnuje modelingu a produkování společenských akcí.

Zpět na přehled nominací