Michal Zálešák (FT)

Koordinace stáží IAESTE (podpora výjezdů studentů technických oborů do zahraničí, na UTB zejména FT a FAI). Michal je součástí národního vedení IAESTE. Reperezentace UTB v zahraničí v rámci pracovních i studijních pobytů (Japonsko, Polsko, Švédsko, Kypr, Island, Korea) Dobrovolnická činnost - Meet us don't eat us (ochrana velryb)

Zpět na přehled nominací