Pavlína Parks (FHS)

Pavlína se ve výuce vyjadřuje profesionálně ke všem tématům, které vyučující probírají, dokáže dobře formulovat své názory. Projevuje velký zájem o studium sociální pedagogiky a přistupuje cílevědomě k plnění povinností. Přednášky vyučujících obohacuje vlastními zkušenostmi zejména z oblastí multikulturní problematiky a výchovy dětí v USA, kde pobývala v letech 1998-2013. Pobyt v USA (1988-2013) studentku obohatil o řadu životních zkušeností z oboru sociální práce, z nichž nyní čerpá při studiu oboru sociální pedagogika. Pavlína plánuje uplatnit tyto zkušenosti ve své bakalářské práci, v níž se bude věnovat problematice multikulturní výchovy z pohledu dvojjazyčné výchovy a úskalí při socializaci takto vychovávaných dětí. Studentka se zaměří zejména na českoamerické děti žijící v USA. Mluví anglicky a španělsky a aktivně vyučuje.

Zpět na přehled nominací