Bc. Zátopková Klára (FHS)

Bc. Klára Zátopková dosahuje trvale vynikajících studijních výsledků (průměr pod 1,3). Studentka se podílí na šíření dobrého jména univerzity prostřednictvím mezinárodních projektů. Pod záštitou zlínské organizace Kamarád-Nenuda, z.s. se účastnila a podílela na organizaci jak krátkodobých training kurzů – např. „Just grow up!“ nebo „Everybody is unique“ zaměřených na práci s nezaměstnanou mládeží a s pracovníky s touto mládeží, tak dlouhodobých projektů – ILTA for Youth, který probíhal v letech 2015-2016 a zaměřoval se na volnočasové aktivity mládeže a vzájemné vzdělávání pracovníků s mládeží. Studentka rovněž byla mentorkou Evropské dobrovolné služby pro dobrovolnici z Řecka. V posledních třech letech se studentka podílí na Dnech otevřených dveří Ústavu pedagogických věd FHS, kde je jejím hlavním úkolem podrobněji seznámit středoškolské studenty s obory, které na ÚPV mohou studovat.

Zpět na přehled nominací