Bc. Frydrychová Hana (FHS)

Studentka od února 2014 pracuje velmi aktivně a kvalifikovaně jako Vědecká síla Ústavu pedagogických věd. Hlavní náplní je sběr a analýza dat, vyhodnocování dat, kontakt s výzkumným souborem, zpracování dat pro statistickou analýzu aj. Mimo tuto aktivitu působila studentka v roce 2016 rovněž jako spoluřešitelka projektu IGA FHS. V letech 2013 - 2016 studentka vykonávala dobrovolnickou činnost v rámci programu Pět P, jehož poskytovatelem je Středisko výchovné péče Domek. Vykonávání dobrovolnické činnosti předcházelo absolvování výcviku v roce 2012. Studentka se jednou týdně, vždy asi na dvě hodiny, scházela se svěřeným dítětem a společně se věnovali konstruktivním činnostem. Součástí této činnosti byla příprava programu na tyto schůzky, dále pak pravidelná setkávání se supervizory a konzultace vhodného zaměření další práce s dítětem.

Zpět na přehled nominací