Jakub Koseček (FAME)

Od 3. ročníku BSP - Řízení výroby a kvality a návazně i v 4. a 5. ročníku MSP Průmyslové inženýrství pracuje na řadě projektů pro průmyslové firmy v ČR (GREINER, KOVÁRNA VIVA, CONTINENTAL), kde získává zkušenosti z implementace vybraných metod a nástrojů PI. Ty následně sdílí a rozšiřuje i v kolektivu spolužáků, které aktivně motivuje pro budoucí profesi průmyslového inženýrství.

Zpět na přehled nominací