Jakub Dokoupil (FAME)

V průběhu celého studia se iniciativně zapojuje do řešení projektů v průmyslových firmách, kde přináší řadu zajímavých návrhů pro oblast zlepšování výrobních procesů a inovací pracovních postupů (CONTINENTAL). Intenzivně spolupracuje na rozvoji předmětů Průmyslové inženýrství, Pokročilé metody plánování a výroby, v rámci výzkumných záměrů realizovaných na ÚPIaIS je zapojen i do problematiky analýzy a měření práce a ergonomických studií.

Zpět na přehled nominací