Pavel Ondra (FAME)

V průběhu studia MSP Průmyslové inženýrství se aktivně zapojoval do realizace projektů pro průmyslové firmy, aktivně spolupracoval na rozvoji předmětů Pokročilé metody plánování a řízení výroby, Procesní management. V rámci DSP navrhnul a realizoval vícero metodik pro průmyslové firmy v oblasti implementace SW ARIS (FERRIT). V oblasti počítačem podporované výroby aktivně působí ve vícero výzkumných záměrech, pravidelně přináší a realizuje nové trendy v oblasti digitalizace a automatizace podnikových procesů.

Zpět na přehled nominací